Een dominee laat zien dat hij en zijn vrouw (in ca 1650) niet van een 500 gulden per jaar salaris kan leven.

Totaal is 545 gulden.             

De betekenis van de onbekende oude benamingen heb ik opgezocht op http://www.wnt.inl.nl/